English

Deutsch

Franšais

 
Praktijken van Banken en Verzekeraars

Bank- en verzekeringsconcerns opereren op steeds grotere schaal. Hun invloed dringt diep door in  wetenschap, democratische structuren, rechtsorde en journalistiek. Dat was, en is niet bevorderlijk voor het toezicht op hun handelen. Daarom zult ook u eerder stuiten op ongewenst, ongecontroleerd gedrag van deze bedrijven, overheden en zorgverleners, zoals:

fouten, misstappen, misstanden, onwaarheid, fraude, valsheid in geschrifte, corruptie of diefstal. De gevolgen worden te vaak niet opgelost, maar toegedekt. Dank zij de moderne techniek worden 'vlekjes' voor sommigen, schandalen voor anderen, met electronische snelheid zichtbaar. Veel wordt bewezen. Toch komt het meestal niet verder dan goedpraterij, quasi-correcties, sanctieloze of ongecontroleerde maatregelen. Verantwoordelijken blijven dan in functie, krijgen goudomrand verlof, of worden elders zelfs gepromoveerd, en later met lauweren geŰerd. Dit ondermijnt positie, vertrouwen en gezondheid van integere mensen, en een economisch gezonde samenleving.

Deze website legt verzekeraar- en bankzaken bloot, waarvan u liever niet de dupe wordt. Waartegen u uzelf en anderen wilt beschermen. Deze site informeert. Gratis, zonder advertenties of dubbele bodem. Hoe het wÚl goed kan.

"In het verleden geleverde prestaties bieden geen garantie voor uw toekomst"

>>>VOLGENDE PAGINA

04 januari, 2020